Filters
Kereső

Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéséhez

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉHEZ

 

Hozzájárulok, hogy a ORBICO HUNGARY KFT. (1138 BUDAPEST, DUNAVIRÁG U. 2-6.; Cégjegyzékszám: 01-09-714677 Adószám: 13014584-2-44; Tel: +36 20 770 7099; Fax+36 1 700 2187 (továbbiakban Társaság) mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Társaság számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél küldés szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulással iratkozhatom fel. A Társaság hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásban rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az én előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

A hírlevél küldési célú adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben minden személyes adatomat a Társaságnak a nyilvántartásából haladéktalanul törölnie kell és részemre a továbbiakban hírlevelet nem küldhet.  A visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem a dental.hu@orbico.com e-mail címre, illetve a Társaság postai címre is (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. épület, 3. emelet).

Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozók tájékoztatása a Társaság által üzemeltetett webáruház (efogkefe.hu) aktuális híreiről, termék akciókról.

A kezelt adatok köre:

-         név,

-         e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás időtartam végéig, illetve leiratkozásig, a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés címzettjei: A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködők feladatuk által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

Adatfeldolgozók:

-  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) a webszerver üzemeltetője

- Microsoft Corp. (székhely: 1 Microsoft Way, REDMOND WA 98052-6399, USA ) Office 365 elektronikus levelezőrendszer szolgáltatója

Érintett jogai:

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja a Társaság részére a dental.hu@orbico.com e-mail címre küldött vagy postai levélben a Társaság székhelyére küldött levél útján. Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos jogaival és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatosan bővebben az efogkefe.hu webáruház adatkezelési tájékoztatójában tájékozódhat.

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet a Társasággal a következő e-mail címen: dental.hu@orbico.com, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén: a 1530 Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen vagy bírósághoz fordulhat.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Társaság a személyes adataim a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Jelen tájékoztatóban foglaltakat megértettem az adataim kezeléséhez hozzájárulok.